Arbeid i vinmarka

I tillegg til utleie av ferieleiligheter, er det også vinproduksjon på gården. I dag produseres det åtte viner på gården, det meste av vinen selges på det norske markedet på vinmonopolets bestillingsutvalg. I tillegg selges en stor del til gjester og besøkende samt til lokale restauranter. Vår produksjon baseres på økologiske og biodynamiske prinsipper.

Vinmarkene

På nåværende tidspunkt er det til sammen 2,7 Ha (27 mål) beplantet vinmark på gården. Alderen på vinstokkene er fra ca. 65 år gamle til helt nyplantede. Ved oppstart i 2006 hadde gården ca. 1,75 Ha vinmark. Siden det er en eplehage erstattet med vinmark, samt at det er kjøpt en parsell på ca 0,95 Ha.

Meny