Vinproduksjon

I tillegg til utleie av ferieleiligheter, er det også vinproduksjon på gården. I dag produseres det fem viner på gården, og alle er på det norske markedet på vinmonopolets bestillingsutvalg. Vår produksjon baseres på økologiske og biodynamiske teknikker.

Vinmarkene

Vinmarkene

På nåværende tidspunkt er det til sammen 2,7 Ha (27 mål) beplantet vinmark på gården. Alderen på vinstokkene er fra ca. 65 år gamle til helt nyplantede. Ved oppstart i 2006 hadde gården ca. 1,75 Ha vinmark. Siden det er en eplehage erstattet med vinmark, samt at det er kjøpt en parsell på ca 0,95 Ha.

Våre druesorter

Våre druesorter

Vi har i dag de blå druetypene Barbera, Freisa og Nebbiolo, og av hvite druer har vi Chardonnay. To tredjedeler av våre vinstokker er Barbera. Selve gården er omkranset av 2 Ha vinmark, og den har stort sett syd-vest beliggenhet. I 2010 ble det kjøpte en parsell på underkant av 1 Ha av en nabogård. Den vinmarka ligger øst-vendt.

Barbera Barbera

Freisa Freisa

Nebbiolo Nebbiolo

Chardonnay Chardonnay

Ved gården har vi til sammen 2 Ha Barbera vinmark. Vinstokkene er plantet i 1958, 1972, 1999, 2004 og 2013. Det er av barberaen vi produserer Passio og Otto Filari superiore Nizza

Freisa er også en blå drue, og av denne er det i plantet 0,1 Ha. Den brukes i hovedsak som smakstilsetning i våre Barberaviner. Disse vinstokkene ble plantet høsten 2009

Høsten 2013 ble det plantet et felt på 0,2 Ha med Nebbiolo. Denne vil bli benyttet til et nytt produkt sammen med barberadruer

I 2010 ble det plantet ut 0,4 Ha Chardonnay. Fra 2013 har vår Piemonte Chardonnay vært i salg i Norge

Vinåret fra A – Å

Vinåret fra A – Å

I januar, på nean måne startes den største enkeltjobben i vinmarka. Da skal alle vinstokker beskjæres. Vi jobber etter biodynamiske prinsipper, slik at vi beskjærer i den perioden månen går ned, og benytter perioden i mellom til å fjerne det som allerede er klippet.

Kvistene blir lagt mellom radene, for så å bli knust med en beitetrimmer slik at avfallet går tilbake til jorda. Allerede under beskjæringen legges grunnlaget for årets avling. Regelverket (DOCG) har klare retningslinjer om hvor mye råvarer vi har lov til å produsere. Dette med hensyn til overproduksjon og kvalitet. En standardvin og en superiore har forskjellige krav mht. hektoliter vin per hektar. Vi setter kvalitet foran kvantitet, slik at vårt uttak er alltid langt under det som er kravet. Dette gjenspeiler seg i våre kraftige og smaksrike viner.

Beskjæringen av alle vinstokkene må være ferdig innen spiringen starter i begynnelsen av april. Det vil si vi har tre måneder på oss fra vi starter til alle vinstokkene skal være ferdig «lagt ned» på strengen. Vi kan også starte beskjæringen i desember, men først etter at det har vært minst en frostnatt. Før hver enkelt vinstokk legges ned, må alle strengene strammes til. Nedenfor følger en kort forklaring på ett vinår.

I slutten av mars legges hver pinne som står igjen på vinstokken ned og festes til den nederste strengen. En vinrad består av stolper med et gitt mellomrom og flere rader med ståltråd. Vi drøyer jobben med å legge ned så langt ut i mars som mulig, da kvistene lett kan knekke når det er kaldt. En annen fordel er at det er mer sevje og derfor tåler kvisten mer.

Mens det spirer og gror, er det mye som kan gjøres i vinmarka. Syke vinstokker skiftes ut og nye plantes. Er det store arealer (ny vinmark) som skal plantes, gjør vi det aller helst sent på høsten. Dette gir optimale forhold da det gjerne kommer nedbør på vinteren og planten får en god start. Gresset vokser også utrolig fort, så nå starter den kontinuerlige prosessen med å klippe og holde det «rent» mellom radene. Vi benytter traktor til grovarbeidet, og benytter en mekanisert jordfreser mellom vinstokkene.

For å unngå meldugg og andre sykdommer må det i løpet av sommeren sprøytes. Den første sprøytingen foregår som regel i begynnelsen av mai. Tommelfingerregelen er at det må sprøytes når det har kommet 10 mm nedbør, skuddene er 10 cm og at temperaturen er 10 grader om natten. I mai starter vi arbeidet med å fjerne villskudd opp langs stammen og tar vekk overflødig skudd og bladverk.

I begynnelsen av juni blomstrer det, og det optimale er kort blomstringstid og helst ikke regn. Så snart blomstringen er over vokser druene med rekordfart. Det tar ikke mange dagene før det henger små drueklaser oppe i vinmarka. Ut over sommeren fortsetter vi med å fjerne bladverk, og ser til at klasene henger fritt og at de får nok lys og sol. Grenene på vinstokken vokser flere centimeter i døgnet, og vi må hele tiden se til at stilkene vokser oppover, og ikke blir liggende bortetter radene. Når grenen når den øverste strengen på raden vikles de rundt og bortetter strengen.I siste halvdel av juli skifter druene gradvis farge fra grønne til blå. En tommelfingerregel er at 8 uker etter fargeskiftet er det innhøsting. Dette viser seg å stemme ganske bra.

August måned er den roligste perioden i vinmarka. Da vokser det mindre pga. at det som regel er tørt og varmt. Det kan være mange uker mellom hvert regnskyll. I månedsskiftet september/oktober foregår som regel innhøstingen. For å få optimale råvarer foretas analyser av druene slik at de høstes på riktig tidspunkt. Balanse mellom sukkerinnhold og syre skal være på et optimalt nivå. Innhøsting foregår over noen få dager og da stiller naboer, venner og gjerne gjester opp og plukker. Etter at avlingen er i hus starter arbeidet i vinkjelleren. Selve vinåret kan sies å være ferdig nå arbeidet i vinkjelleren er ferdig i slutten av november.

Vendemmia

Vendemmia – innhøsting

Innhøsting av barberadruene foregår i september/oktober, alt etter vekstsesongen. Når de første traktorene med hengere fulle av druer kjører forbi gården, bygger det seg opp en spenning som er til å ta og føle på. Moscatoen og Chardonnayen er de første druene som modnes i august, deretter går det slag i slag utover. Værmeldingene sjekkes opptil flere ganger daglig de siste ukene, været må være på vår side. Regner det kan vi ikke høste!

Innhøstingen for den enkelte vinen vår foregår på én dag. En tommelfingerregel er at når vi registrerer at fargeskifte har begynt, så vil det ta ca. 8 uker til innhøsting. For å være på den helt sikre siden tas prøver av duene og disse analyseres. Syre- og sukkernivå skal være i balanse.

På selve innhøstingsdagen er det fullt kjør. Har vi gjester boende, så får de delta hvis de har lyst (ingen har takket nei så langt). Vi utveksler arbeidskraft med naboer og vi sikrer oss med litt innleid arbeidskraft. To og to plukker sammen i en kasse og disse kjøres inn til cantinaen, hvor de tømmes i drueknuseren. Etter at innhøstingen er ferdig senkes skuldrene, men ferdig med vinåret er vi ikke. Nå skal det jobbes et par måneder i vinkjelleren

Meny